Croeso i Ysgol Penybryn

Croeso i Ysgol Penybryn – addysg Gynradd yng Ngwynedd.

Croeso i Ysgol Penybryn

Amgylchfyd fodern sydd a thraddodiad o gyflwyno addysg o ansawdd dda.

Croeso i Ysgol Penybryn

Byddwch yn rhan o amgylchfyd gyfeillgar a diogel sydd yn llawn cyffro.

** Coronafeirws Newydd **

Ein hysgol ni

Mae’r ysgol yn adeilad modern gwych i roi addysg i blant yr ardal- dewch i weld…

Rhieni

Ydych chi yn riant? Dewch o hyd i wybodaeth a dogfennau defnyddiol…

Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf o Ysgol Penybryn…

Disgyblion

Dewch i weld rhannau penodol i’r plant…

Dosbarthiadau

Dewch i wybod mwy am ddosbarthiadau eich plentyn a’r amgylchfyd dysgu…

Calendr

Dewch i ddysgu am ddigwyddiadau diweddaraf Ysgol Penybryn ar ein calendr…