Annwyl rieni a gwarchodwyr,

Croeso yn ol ir tymor newydd , gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig hapus a bod 2017 yn flwyddyn dda i chi. Gai ar ran staff yr ysgol  a fi ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cardiau ac anrhegion  Nadolig. Nifer ohonnoch wedi bod yn garedig iawn.

Er gwybodaeth Fe gofiwch ym Mis Hydref 2016 bod yr ysgol wedi ei arolygu gan Estyn  a bellach mae’r adroddiad wedi ei gyhoeddi. Mae’r  adroddiad diweddaraf  ar yr ysgol iw weld ar y wefan isod . Os hoffech gopi papur o’r adroddiad mae croeso i chi gael un trwy alw yn  swyddfa’r ysgol . Mae’r adroddiad hefyd iw weld ar wefan yr ysgol.

Yn Gywir

M Wynne-Pugh
pennaeth

Adroddiad Estyn 2016