AmseroeddDechrau a Diwedd yr Ysgol

Cofiwch gadw at y rheol cadw pellter cymdeithasol 2 fetr tu allan giatiau yr ysgol os gwelwch yn dda.

Dim ond un person o bob teulu i hebrwng a nôl plant.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad