Athletau’r Urdd

Llongyfarchiau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant yn Athletau’r Urdd, Cylch Dysynni.

Naid Hir Bechgyn
Bl 5&6 Dafydd Sion Evans 1af/1st Harvey John-Cunliffe 3ydd/3rd
Naid Hir Merched 
Bl 5&6 Gabriella Bowman 1af/1st Ruby Parsons 3ydd/3rd
Ras Gyfnewid Bechgyn (4×100)
Bl 3&4 Ysgol Penybryn 1af/1st Eifion, Josh, Jayden, Theo
Bl5&6 Ysgol Penybryn 1af/1st Harvey, Dafydd, Jamie, Tomas
Bl5&6 Ysgol Penybryn 3ydd/3rd Josh, Logan, Aaron, Huw-Ellis
Ras Gyfnewid Merched (4×100) 
Bl 5&6 Ysgol Penybryn 1af/1st Ruby, Alison, Gabby, Jenna
Bl 5&6 Ysgol Penybryn 3ydd/3rd Tilly, Jasine, Tili P, Maisie
Ras Unigol Bechgyn 600m
Bl 5&6 Dafydd Sion Evans 1af/1st Bl3&4 Eifion Evans 2il/2nd
Ras Unigol Merched 75m
Ellie Pymm 3ydd/3rd
Ras Unigol Bechgyn 100m
Jamie Pymm 2ail/2nd
Ras Unigol Merched 100m
Bl 5&6 Ruby Parsons 2il/2nd
Ras Unigol Merched 600m
Bl 3&4 Emily Murfin 3ydd/3rd B5&6 Gabriella Bowman 1af/1st
Bl 5&6 Alison Beard 3ydd/3rd
Taflu Gwayffon Merched
Bl 5&6 Jasmine Gressler 1af/1st Tilly Jones 2ail/2nd
Taflu Pêl- Bechgyn
Bl 3&4 Jayden Read 2ail/2nd
Bl5&6 Tomas Hesleton 3ydd/3rd
Taflu Pêl- Merched
Bl 3&4 Leonora Nesbitt 2ail/2nd
Bl 5&6 Jasmine Gressler 3ydd/3rd
Bl5&6 Tilly Jones 2ail/2nd