Clwb Cwtch

Iau – 11:00/12:00 Gwener – 10:00 – 11:00 In 8 weeks you can learn to speak Welsh with your child – all from the comfort of your own sofa… For more information contact: anna.jones@meithrin.cymru

Gwynedd 18/12/20

Annwyl riant/gofalwr, Cyhoeddwyd datganiad gan Lywodraeth Cymru ddoe.  Roedd y datganiad yn cynnwys y paragraff isod. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu ledled Cymru, ac ansicrwydd ynghylch pa effaith y gallai hynny ei chael ar lefelau...