Gwynedd 18/12/20

Annwyl riant/gofalwr, Cyhoeddwyd datganiad gan Lywodraeth Cymru ddoe.  Roedd y datganiad yn cynnwys y paragraff isod. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu ledled Cymru, ac ansicrwydd ynghylch pa effaith y gallai hynny ei chael ar lefelau...

Newyddion 14-05-2020

Gobeithio eich bod chi a chymuned yr ysgol yn cadw’n iawn ac yn ddiogel.Ymhellach i gyhoeddiadau diweddar yn Lloegr am ysgolion yn ailagor, teimlwn ei bod yn bwysig ein bod yn ysgrifennu atoch i roi gwedd gliriach ar y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o...
Chwaraeon Am Oes

Chwaraeon Am Oes

Mae Tim Chwaraeon am Oes yn cyflwyno cystadleuaeth wythnosol newydd i blant oedran cynradd sy’n dechrau Dydd Llun,  11fed o Fai. Pob wythnos byddwn yn gosod sialens newydd a gofynnwn am fideos byr o’r plant/plentyn yn cwblhau’r sialens honno. Byddwn yna’n...