Bore Coffi Masnach Deg

Cynhaliodd disgyblion Blwyddyn5/6 fore coffi Masnach Deg i godi arian at elusennau Marie Curie a Chymorth Cristnogol. Codwyd £106.50.