Calendr

Mai  2018
LMaMeIGSaSu
 12
 • Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol // National Reading & Numeracy Tests
  Dyddiad: Mai 2, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 10, 2018 - 12:00 am

  Gofynnir i chi beidio trefnu gwyliau i’ch teulu cyn nac ar y dyddiau yma. Ni fydd yr ysgol yn
  caniatáu gwyliau yn ystod yr wythnos yma.
  #######
  Please do not arrange your holidays before or on these days. The school cannot authorise holidays during this week.
  Manylion Pellach...
3456
7
 • Calan Mai // May Day
  Dyddiad: Mai 7, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 8, 2018 - 12:00 am
8910
 • Clwb Gwyrdd // Green Club
  Dyddiad: Mai 10, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 11, 2018 - 12:00 am
11
 • CRHA Cerdded // PTA Walk
  Dyddiad: Mai 11, 2018 - 4:00 pm
  Diwedd: Mai 11, 2018 - 4:30 pm

  Lleoliad: Ynysmaengwyn
  Trefnwyd taith gerdded noddedig i Ynysmaengwyn am 4.00.
  #######
  sponsored walk to Ynysmaengwyn at 4.00.
  Manylion Pellach...
1213
14
 • Diwrnod HMS // Insert Day
  Dyddiad: Mai 14, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 15, 2018 - 12:00 am
 • Trawsgwlad Dal I Fynd Cross Country
  Dyddiad: Mai 14, 2018 - 4:30 pm
  Diwedd: Mai 14, 2018 - 5:45 pm

  Lleoliad: Coed y Brenin
  Manylion Pellach...
1516
 • Gweithdy Chwedlau Bl 5 // Fable Workshop Yr5
  Dyddiad: Mai 16, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 17, 2018 - 12:00 am

  16/5/18 i bl 5
  Manylion Pellach...
17
 • Gweithdy Chwedlau Bl 6 // Fable Workshop Yr 6
  Dyddiad: Mai 17, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 18, 2018 - 12:00 am
181920
21
 • Diwrnod Chwaraeon // Sports Day
  Dyddiad: Mai 21, 2018 - 10:00 am
  Diwedd: Mai 21, 2018 - 11:00 am

  Foundation Phase only
  Manylion Pellach...
 • Urdd Athletau // Athletics
  Dyddiad: Mai 21, 2018 - 4:00 pm
  Diwedd: Mai 21, 2018 - 5:00 pm

  Lleoliad: Cae Rhianfa
  Athletau 4.00 ar Cae Rhianfa i aelodau’r Urdd

  #######
  Athletics 4.00 on Cae Rhianfa for Urdd members
  Manylion Pellach...
22
 • Cerddor Ifanc y Flwyddyn // Young Musician of the Year
  Dyddiad: Mai 22, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 23, 2018 - 12:00 am

  Lleoliad: Ysgol Uwchradd Tywyn
  Manylion Pellach...
23
 • Diwrnod Chwaraeon // Sports Day
  Dyddiad: Mai 23, 2018 - 9:30 am
  Diwedd: Mai 23, 2018 - 10:30 am

  Bl 5 / 6
  ####
  Yr 5 / 6
  Manylion Pellach...
24
 • Tripiau Ysgol: Derbyn a Meithrin // School Trip: Nursery & Reception
  Dyddiad: Mai 24, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mai 25, 2018 - 12:00 am

  Fferm Ffantasi
  #########
  Fantasy Farm
  Manylion Pellach...
 • Diwrnod Chwaraeon // Sports Day
  Dyddiad: Mai 24, 2018 - 1:30 pm
  Diwedd: Mai 24, 2018 - 2:30 pm

  Bl 3 / 4
  #####
  Yr 3 / 4
  Manylion Pellach...
252627
28
 • Hanner Tymor // Half Term
  Dyddiad: Mai 28, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mehefin 2, 2018 - 12:00 am
 • Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed // Brecon & Radnorshire
  Dyddiad: Mai 28, 2018 - 12:00 am
  Diwedd: Mehefin 2, 2018 - 12:00 am
293031 

Digwyddiadau

Hanner Tymor // Half Term
Dyddiad: Mai 28, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mehefin 2, 2018, 12:00 am
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed // Brecon & Radnorshire
Dyddiad: Mai 28, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mehefin 2, 2018, 12:00 am
Trip Blwyddyn 6 i Caerdydd // Year 6 Trip to Cardiff
Dyddiad: Mehefin 13, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mehefin 16, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau