Gwynedd 18/12/20

Annwyl riant/gofalwr, Cyhoeddwyd datganiad gan Lywodraeth Cymru ddoe.  Roedd y datganiad yn cynnwys y paragraff isod. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu ledled Cymru, ac ansicrwydd ynghylch pa effaith y gallai hynny ei chael ar lefelau...