Gwynedd 18/12/20

Annwyl riant/gofalwr, Cyhoeddwyd datganiad gan Lywodraeth Cymru ddoe.  Roedd y datganiad yn cynnwys y paragraff isod. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu ledled Cymru, ac ansicrwydd ynghylch pa effaith y gallai hynny ei chael ar lefelau...
Coronafeirws Newydd

Coronafeirws Newydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro’r sefyllfa yn Wuhan yn ofalus a gweithredu ein hymateb wedi’i gynllunio, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd....