Adroddiad Estyn 2016

Adroddiad Estyn 2016

Annwyl rieni a gwarchodwyr, Croeso yn ol ir tymor newydd , gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig hapus a bod 2017 yn flwyddyn dda i chi. Gai ar ran staff yr ysgol  a fi ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cardiau ac anrhegion  Nadolig. Nifer ohonnoch wedi bod yn...