Jeremy Murfin & Mark Dancer

Jeremy Murfin & Mark Dancer

Roedd Jeremy Murfin a  Mark Dancer  yn dechrau ar eu taith gerdded noddedig bore dydd Gwener, Medi 23ain o Neuadd Ysgol Penybryn.  Byddant yn cerdded y daith y byddai Sant Cadfan wedi ei cherdded o Dywyn i Ynys Enlli. Aeth disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gyda nhw i...
TAITH GERDDED Tywyn I YNYS ENLLI

TAITH GERDDED Tywyn I YNYS ENLLI

Ar ddydd Gwener Medi 23ain 2016 bydd Jeremy Murfin a Mark Dancer yn dechrau ar daith 85 milltir o Dywyn i Ynys Enlli. I nodi’r 1500 mlynedd ers i Sant Cadfan gyrraedd Tywyn, byddant yn dilyn llwybr y pererinion i Enlli ble sefydlodd Sant Cadfan fynachdy. Rydym yn...
Noson E-ddiogelwch i rieni

Noson E-ddiogelwch i rieni

Cafwyd noson lwyddianus yng nghwmni PC John yn cyflwyno gwybodaeth am sut i gadw y plant yn ddiogel ar y wê a codi ymwybyddiaeth am y peryglon. Rydym yn lwcus fel ysgol i gael PC John yn ein cefnogi ni a’r rhieni. Mae’n ymweld â dosbarthiadau yn dymhorol...
Siarter Iaith

Siarter Iaith

Siarter Iaith Seremoni’r Wobr Arian 2014-15 Bu’r Cyngor Ysgol mewn seremoni i dderbyn tystysgrif y wobr arian am ein gwaith fel ysgol i hybu’r Siarter Iaith. Cawsom fore hwyliog iawn gyda nifer o gweithgareddau am Archarwyr o Gymru ac yn dysgu am stori Dinas Emrys....