Gorffennaf Newyddion

Gorffennaf Newyddion

Plant blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio a dysgu am ddiogelwch y ffordd. Cafodd ddisgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio ar nos Iau, Gorffennaf 11eg yn neuadd yr ysgol. Cafwyd gwledd o fwyd, disgo a llawer o hwyl yn edrych ar hen luniau. Pob hwyl yn Ysgol Uwchradd...
Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd Daeth yr amser unwaith eto i ddisgyblion flwyddyn 6 ymweld â Chaerdydd fel rhan o waith y tymor yn cymharu ardaloedd yng Nghymru.  Cafwyd tri diwrnod prysur a heulog yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd.  Llenwyd y dyddiau gyda ymweliadau â...
Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion Wythnos  Cariad @ Iaith I ddathlu’r wythnos bu disgyblion bl 3 a 4 yn  creu cerddi acrostig am Dewi Sant. Fel rhan o waith celf y tymor y mae’r disgyblion wedi bod yn astudio lluniau Menywod Cymreig  yr artist o Geredigion Ruth Jên ac yn efelychu...
Easy Fundraising

Easy Fundraising

Easy Fundraising Oeddech chi’n gwybod, pryd bynnag y prynwch unrhyw beth ar-lein – o’ch siop wythnosol i’ch gwyliau blynyddol – gallech chi gasglu rhodd am ddim i Ysgol Penybryn? Mae yna dros 3,000 o siopau a safleoedd yn barod i roi...
Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi Gwasanaeth Diolchgarwch yr Adran Iau, yn enwedig  Clare Crowley o Uned dementia Llys Cadfan a ddaeth i annerch y plant. Os hoffech gyfrannu at y casgliad, bydd yn mynd tuag at yr Uned Dementia Llys...