Clwb Cwtch

Iau – 11:00/12:00 Gwener – 10:00 – 11:00 In 8 weeks you can learn to speak Welsh with your child – all from the comfort of your own sofa… For more information contact: anna.jones@meithrin.cymru

Newyddion 14-05-2020

Gobeithio eich bod chi a chymuned yr ysgol yn cadw’n iawn ac yn ddiogel.Ymhellach i gyhoeddiadau diweddar yn Lloegr am ysgolion yn ailagor, teimlwn ei bod yn bwysig ein bod yn ysgrifennu atoch i roi gwedd gliriach ar y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o...
Chwaraeon Am Oes

Chwaraeon Am Oes

Mae Tim Chwaraeon am Oes yn cyflwyno cystadleuaeth wythnosol newydd i blant oedran cynradd sy’n dechrau Dydd Llun,  11fed o Fai. Pob wythnos byddwn yn gosod sialens newydd a gofynnwn am fideos byr o’r plant/plentyn yn cwblhau’r sialens honno. Byddwn yna’n...