Newyddion 14-05-2020

Gobeithio eich bod chi a chymuned yr ysgol yn cadw’n iawn ac yn ddiogel.Ymhellach i gyhoeddiadau diweddar yn Lloegr am ysgolion yn ailagor, teimlwn ei bod yn bwysig ein bod yn ysgrifennu atoch i roi gwedd gliriach ar y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o...
Chwaraeon Am Oes

Chwaraeon Am Oes

Mae Tim Chwaraeon am Oes yn cyflwyno cystadleuaeth wythnosol newydd i blant oedran cynradd sy’n dechrau Dydd Llun,  11fed o Fai. Pob wythnos byddwn yn gosod sialens newydd a gofynnwn am fideos byr o’r plant/plentyn yn cwblhau’r sialens honno. Byddwn yna’n...
Tŷ Gobaith

Tŷ Gobaith

Cynhaliwyd Diolchgarwch Cynhaeaf yn yr ysgol yn ddiweddar a chodwyd £234 ar gyfer Tŷ Gobaith. Mae’r llun yn dangos rhai o’r cyngor ysgol yn cyflwyno’r siec i Cathy Evans. Bydd yr ysgol hefyd yn gwerthu cardiau Nadolig ar gyfer Tŷ...
Gorffennaf Newyddion

Gorffennaf Newyddion

Plant blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio a dysgu am ddiogelwch y ffordd. Cafodd ddisgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio ar nos Iau, Gorffennaf 11eg yn neuadd yr ysgol. Cafwyd gwledd o fwyd, disgo a llawer o hwyl yn edrych ar hen luniau. Pob hwyl yn Ysgol Uwchradd...