Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio Cafodd llawer o ddisgyblion Blwyddyn 6 hyfforddiant beicio. Dyma nhw gyda’u tystysgrifau. Maent i gyd rwan yn gymwys i yrru beic ar y ffordd fawr ac wedi dysgu llawer am ddiogelwch y...
Diwrnod T Llew Jones

Diwrnod T Llew Jones

Diwrnod T Llew Jones Unwaith eto eleni, bu i blant yr ysgol ddathlu Diwrnod T.Llew Jones. Ond roedd hi’n ddathliad arbennig eleni, gan ei bod yn 100 mlynedd ers ei eni. Cafwyd amrywiol weithgareddau yn ystod y dydd a gwasanaeth i ddiolch am y ddawn o ysgrifennu a...
Techniquest

Techniquest

Cafodd plant yr Adran Iau wers Fathemateg gwahanol iawn y mis yma. Daeth athro o Techniquest i gyflwyo sioe am Robert Recorde, Cymro o Ddinbych y Pysgod a ddyfesiodd yr arwydd hafal. Bu’r plant yn brysur yn datrys problemau, ac wrth ddatrys problem yn ennill...
Gwobrwyo Diwedd Tymor Ysgol Penybryn 2015

Gwobrwyo Diwedd Tymor Ysgol Penybryn 2015

Warren Doyle, Blwyddyn 3, Gwobr disgybl sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf. Ruby-Lyn Pierce, Blwyddyn 2, Gwobr i’r disgybl mwyaf gweithgar. Kayla-May Matthews, Dosbarth Derbyn, Gwobr Parablu yn y Gymraeg. Maia Bowman, Blwyddyn 6, Gwobr Chwaraeon. Ffion Evans, Blwyddyn...