Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed Da iawn Evie Holt (Bl 4) ar dy lwyddiant yn chwarae pel-droed i dim merched canolbarth Cymru. Yn ddiweddar mi fuodd yn cystadlu mewn twrnament yng Nghaerdydd.  Sgoriodd dwy gol, da iawn ti Evie – gobeithio y bydd llwyddiant eto i ti yn y...
Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17

Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17

Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17 Llongyfarchiadau i dÎm gymnasteg yr ysgol ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Eryri 30/11/17. Aeth  y tim i Gaernarfon ar ddiwrnod olaf fis Tachwedd i gystadlu yng Nghystadleuaeth Eryri.  Roedd y safon yn aruthrol o...
Sioe Mewn Cymeriad

Sioe Mewn Cymeriad

Sioe Mewn Cymeriad Sioe Mewn Cymeriad – Miliwn o Siaradwyr Cafodd disgyblion Blwyddyn 5/6 y cyfle i wylio sioe ‘Mewn Cymeriad’ ar y thema ‘Miliwn o Siaradwyr’. Llion Williams oedd yr actor yn cyflwyno y sioe. Cawsant gyfle i ddysgu am ddatblygiad yr iaith Gymraeg a...
Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen 2017 Mi benderfynnodd y Cyngor Ysgol mai gwisgo pyjamas  oedd thema y flwyddyn hon.  Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn gwneud cacennau i bawb.  Roedd ffrwythau amrywiol ar werth hefyd. Casglwyd 2c i lenwi Pydsi a llwyddwyd i gasglu £438.50 tuag at...