Diwrnod y Chwedegau

Diwrnod y Chwedegau

Diwrnod y Chwedegau Diwrnod olaf y tymor, bu disgyblion blwyddyn 5/6 yn dathlu mewn steil yn dilyn gwneud gwaith ar y chwedegau.  Gwisgodd pawb i fyny mewn gwisgoedd o’r cyfnod.  Cafwyd parti arbennig gyda bwyd, diod a cherddoriaeth o’r chwedegau. Hwyl a...
Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlu Diwrnod y Llyfr Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn lwcus iawn o gael cwmni Meleri Wyn James, awdures cyfres Na Nel!, i gynnal gweithdy ysgrifennu.  Siaradodd ychydig am ei gwaith a darllen darnau gwahanol o’u llyfrau.  Aethant ymlaen i ysgrifennu stori ar y cyd...