Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi Gwasanaeth Diolchgarwch yr Adran Iau, yn enwedig  Clare Crowley o Uned dementia Llys Cadfan a ddaeth i annerch y plant. Os hoffech gyfrannu at y casgliad, bydd yn mynd tuag at yr Uned Dementia Llys...
Trawsgwlad Dal I Fynd

Trawsgwlad Dal I Fynd

Trawsgwlad Dal I Fynd COED Y BRENIN, DOLGELLAU DYDD LLUN 14.05.2018 Rasus yn cychwyn am 16:30 wrth y Go Ape Hut uwch ben y maes parcio/ Gorffen tua 17:45 Trefn yr rasus: Genod Bl 3 / Girls Yr 3 – Hogiau Bl 3 / Boys Yr 3 Genod Bl 4 / Girls Yr 4 – Hogiau Bl...