Easy Fundraising

Easy Fundraising

Easy Fundraising Oeddech chi’n gwybod, pryd bynnag y prynwch unrhyw beth ar-lein – o’ch siop wythnosol i’ch gwyliau blynyddol – gallech chi gasglu rhodd am ddim i Ysgol Penybryn? Mae yna dros 3,000 o siopau a safleoedd yn barod i roi...
Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi Gwasanaeth Diolchgarwch yr Adran Iau, yn enwedig  Clare Crowley o Uned dementia Llys Cadfan a ddaeth i annerch y plant. Os hoffech gyfrannu at y casgliad, bydd yn mynd tuag at yr Uned Dementia Llys...