Tŷ Gobaith

Tŷ Gobaith

Cynhaliwyd Diolchgarwch Cynhaeaf yn yr ysgol yn ddiweddar a chodwyd £234 ar gyfer Tŷ Gobaith. Mae’r llun yn dangos rhai o’r cyngor ysgol yn cyflwyno’r siec i Cathy Evans. Bydd yr ysgol hefyd yn gwerthu cardiau Nadolig ar gyfer Tŷ...
Gorffennaf Newyddion

Gorffennaf Newyddion

Plant blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio a dysgu am ddiogelwch y ffordd. Cafodd ddisgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio ar nos Iau, Gorffennaf 11eg yn neuadd yr ysgol. Cafwyd gwledd o fwyd, disgo a llawer o hwyl yn edrych ar hen luniau. Pob hwyl yn Ysgol Uwchradd...
Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd Daeth yr amser unwaith eto i ddisgyblion flwyddyn 6 ymweld â Chaerdydd fel rhan o waith y tymor yn cymharu ardaloedd yng Nghymru.  Cafwyd tri diwrnod prysur a heulog yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd.  Llenwyd y dyddiau gyda ymweliadau â...
Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion Wythnos  Cariad @ Iaith I ddathlu’r wythnos bu disgyblion bl 3 a 4 yn  creu cerddi acrostig am Dewi Sant. Fel rhan o waith celf y tymor y mae’r disgyblion wedi bod yn astudio lluniau Menywod Cymreig  yr artist o Geredigion Ruth Jên ac yn efelychu...