Ffair wybodaeth ADYaCh

Ffair wybodaeth ADYaCh Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.  Cyfle i gyfarfod y Tîm a’r asiantaethau ADY yng Ngwynedd a Môn. 14:30 – 18:30: Ysgol Eifionydd 14/11/17 Ysgol Bro Idris (uwchradd/secondary) 15/11/17 Ysgol Syr Hugh...

Dysgwch Gymraeg efo ni

Dysgwch Gymraeg efo ni Lefel Mynediad – Dechreuwyr Dolgellau – Coleg Meirion – Dwyfor Dechrau: 28/09/2017 09:00 – 11:00 28/09/2017 18:00 – 20:30 08/11/2017 09:00 – 11:00 Harlech – Old Library Dechrau: 25/09/2017 14:00 –...