Siarter Iaith – Aled Hughes

Siarter Iaith – Aled Hughes

Siarter Iaith – Aled Hughes Swyddogion siarter iaith wedi iddynt gysylltu â rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i ofyn iddo chwarae cân gan Swnami i ddathlu wythnos Cariad@iaith.  Mae hyn am eu bod wedi bod yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn wythnosol yn y...

Wythnos Cariad@Iaith

Wythnos Cariad@Iaith Chwefror 26-Mawrth 2  Yn ystod yr wythnos bydd llawer o weithgareddau yn yr ysgol i hyrwyddo yr Iaith Gymraeg drwy themau amrywiol. Dydd Iau – Dydd Gwyl Ddewi ac Eisteddfod Ysgol – Gwisgo coch, gwyn a gwyrdd, a chenhinen bedr. Dydd...
Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed Da iawn Evie Holt (Bl 4) ar dy lwyddiant yn chwarae pel-droed i dim merched canolbarth Cymru. Yn ddiweddar mi fuodd yn cystadlu mewn twrnament yng Nghaerdydd.  Sgoriodd dwy gol, da iawn ti Evie – gobeithio y bydd llwyddiant eto i ti yn y...