Mae Tim Chwaraeon am Oes yn cyflwyno cystadleuaeth wythnosol newydd i blant oedran cynradd sy’n dechrau Dydd Llun,  11fed o Fai.

Pob wythnos byddwn yn gosod sialens newydd a gofynnwn am fideos byr o’r plant/plentyn yn cwblhau’r sialens honno. Byddwn yna’n gwobrwyo’r enillydd ac yn dangos eu fideo’n gyhoeddus ar ein cyfryngau cymdeithasol.