Digwyddiadau

Hanner Tymor // Half Term
Dyddiad: Mai 28, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mehefin 2, 2018, 12:00 am
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed // Brecon & Radnorshire
Dyddiad: Mai 28, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mehefin 2, 2018, 12:00 am
Trip Blwyddyn 6 i Caerdydd // Year 6 Trip to Cardiff
Dyddiad: Mehefin 13, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mehefin 16, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau