Dosbarth 1 a 2

Tymor yr Hydref

Ein thema tymor yma yw Cartrefi.

Rydym wedi bod yn edrych ar lyfr ‘Bric Bloc a bwced’ Rydym wedi disgrifio ein cartrefi a dysgu geirfa am yr ystafelloedd gan ddysgu ansoddeiriau. Hefyd rydym wedi dysgu am yr ardal leol gan ddysgu cyfeiriad eu cartref a dysgu am nodweddion Tywyn.

Yn yr ardal Greadigol bu’r disgyblion yn adeiladu cartrefi ac yn defnyddio pasteli i efelychu gwaith artist o Gymru. Rydym wedi creu graffiau a defnyddio Tgch i fwydo data a chreu graffiau.

Ar ol hanner tymor byddwn yn edrych ar chwedl Branwen. Edrychwn ymlaen i gael syniadau’r disgyblion.

Digwyddiadau

Pantomeim—ARWYR
Dyddiad: Tachwedd 22, 2019, 12:00 am
Diwedd: Tachwedd 23, 2019, 12:00 am
Clwb Urdd Club
Dyddiad: Tachwedd 28, 2019, 3:20 pm
Diwedd: Tachwedd 28, 2019, 4:15 pm
Cyngerdd Nadolig adran Babanod // Infants Christmas Concert
Dyddiad: Rhagfyr 4, 2019, 12:00 am
Diwedd: Rhagfyr 6, 2019, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau