Dosbarth 1 a 2

Tymor yr Hydref

Ein thema tymor yma yw Cartrefi. Ein llyfrau thema yw Mewn Hen Dy, Symud ty, Robin Goch yn Chwilio Am Dy, Diwrnod Golchi Rachel ac ‘The Creepy Castle’ i waith Saesneg Blwyddyn 2. Byddwn yn disgrifio ein cartrefi a dysgu geirfa am yr ystafelloedd gan ddysgu ansoddeiriau. Byddwn yn dysgu am yr ardal leol gan ddysgu cyfeiriad eu cartref a dysgu am nodweddion Tywyn. Yn yr ardal Greadigol byddwn yn adeiladu ac yn gwaith celf am ein cartrefi. Byddwn yn creu graffiau o’r mathau amrywiol o gartrefi ac yn defnyddio Tgch i fwydo data a chreu graffiau. Byddwn yn edrych ar wahanol ddeunyddiau a dysgu sut oedd pobl yn byw ers talwm.

Digwyddiadau

Chwaraeon y Ddraig // Dragon Sports
Dyddiad: Ionawr 24, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Ionawr 24, 2018, 4:15 pm
Chwaraeon y Ddraig // Dragon Sports
Dyddiad: Ionawr 31, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Ionawr 31, 2018, 4:15 pm
Clwb Urdd Club
Dyddiad: Chwefror 1, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Chwefror 1, 2018, 4:15 pm
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau