Dosbarth 1 a 2

Tymor yr Hydref

Ein thema tymor yma yw Cartrefi.

Rydym wedi bod yn edrych ar lyfr ‘Bric Bloc a bwced’ Rydym wedi disgrifio ein cartrefi a dysgu geirfa am yr ystafelloedd gan ddysgu ansoddeiriau. Hefyd rydym wedi dysgu am yr ardal leol gan ddysgu cyfeiriad eu cartref a dysgu am nodweddion Tywyn.

Yn yr ardal Greadigol bu’r disgyblion yn adeiladu cartrefi ac yn defnyddio pasteli i efelychu gwaith artist o Gymru. Rydym wedi creu graffiau a defnyddio Tgch i fwydo data a chreu graffiau.

Ar ol hanner tymor byddwn yn edrych ar chwedl Branwen. Edrychwn ymlaen i gael syniadau’r disgyblion.

Digwyddiadau

Eisteddfod Gylch yr Urdd Area Eisteddfod
Dyddiad: Chwefror 29, 2020, 12:00 am
Diwedd: Mawrth 1, 2020, 12:00 am
Eisteddfod Sir yr Urdd County Eisteddfod
Dyddiad: Mawrth 21, 2020, 12:00 am
Diwedd: Mawrth 22, 2020, 12:00 am
Ysgol yn cau // School Closes
Dyddiad: Ebrill 3, 2020, 12:00 am
Diwedd: Ebrill 4, 2020, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau