Dosbarth 1 a 2

Tymor yr Hydref

Ein thema tymor yma yw Cartrefi. Ein llyfrau thema yw Mewn Hen Dy, Symud ty, Robin Goch yn Chwilio Am Dy, Diwrnod Golchi Rachel ac ‘The Creepy Castle’ i waith Saesneg Blwyddyn 2. Byddwn yn disgrifio ein cartrefi a dysgu geirfa am yr ystafelloedd gan ddysgu ansoddeiriau. Byddwn yn dysgu am yr ardal leol gan ddysgu cyfeiriad eu cartref a dysgu am nodweddion Tywyn. Yn yr ardal Greadigol byddwn yn adeiladu ac yn gwaith celf am ein cartrefi. Byddwn yn creu graffiau o’r mathau amrywiol o gartrefi ac yn defnyddio Tgch i fwydo data a chreu graffiau. Byddwn yn edrych ar wahanol ddeunyddiau a dysgu sut oedd pobl yn byw ers talwm.

Digwyddiadau

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol // National Reading & Numeracy Tests
Dyddiad: Mai 2, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 10, 2018, 12:00 am
Calan Mai // May Day
Dyddiad: Mai 7, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 8, 2018, 12:00 am
Diwrnod HMS // Insert Day
Dyddiad: Mai 14, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 15, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau