Dosbarth 3 a 4

Thema Tymor yr Hydref: Cartrefi

Ein thema ni y tymor yma yw Cartrefi.  Byddwn yn dysgu am dai Celtaidd yn Hanes a sut mae ein cartrefi wedi newid.  Yn ein gwersi Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am drydan, ac yn defnyddio cylchedau yn y lampau fydd yn cael eu creu yn y gwersi Technoleg.  Dysgu am ein cartef byddwn yn ein gwersi Daearyddiaeth, byddwn yn dysgu am wahanol fathau o dai, ac yn astudio mapiau OS lleol.  William Booth a Byddin yr Iachawdwriaeth fydd ffocws ein gwersi Addysg Grefyddol.

Byddwn hefyd yn dathlu canmlwyddiant genedigaeth Roald Dahl.  Bydd y disgyblion yn gwisgo fel eu hoff gymeriad ac yn dod a un o lyfrau’r awdur i’r ysgol i ddangos.  Byddwn hefyd yn gwneud gwaith yn y dosbarth amdano.

Ein tro ni yn yr Adran Iau yw hi eleni i gynnal y cyngerdd Nadolig.  Fe fydd llawer o waith paratoi a dysgu mae’n siwr.

Prosiect 2018

Ysgrifenwch brosiect ar un o’r rhain:

Bwyd
Fy Ardal Leol

  • Gallwch gynnwys lluniau, sgwennu, mapiau, barddoniaeth, croeseiriau , holiadur ac ati.
  • Rhaid i’r prosiect fod o leiaf 10 tudalen ac wedi ei gyflwyno mewn ffeil yn daclus ac yn eich geiriau eich hun.
  • Gallwch ddefnyddio gwybodaeth a lluniau o’r we ond nid ydym eisiau tudalennau cyfan wedi eu hargraffu o’r gwefannau

Rhaid ei gwblhau erbyn 12fed o Ebrill 2018

 

Digwyddiadau

Gwersi Cymraeg // Welsh Lessons
Dyddiad: Medi 24, 2018, 1:00 pm
Diwedd: Medi 24, 2018, 3:00 pm
Noson Rieni // Parent's Evening
Dyddiad: Hydref 16, 2018, 12:00 am
Diwedd: Hydref 17, 2018, 12:00 am
Hanner Tymor // Half Term
Dyddiad: Hydref 29, 2018, 12:00 am
Diwedd: Tachwedd 3, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau