Dosbarth 5 a 6

Thema Tymor yr Hydref: “Cwpan Rygbi’r Byd”

Ein thema y tymor yma ydy Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan.  Roedd 20 gwlad yn cystadlu ac mi fuodd y disgyblion yn astudio y gwledydd hynny gan wneud cyflwyniadau amdanynt.

Rydym wedi astudio llawer am y wlad Japan.  Fel rhan o syniadau ‘llais y disgybl’ buom yn astudio chwedl ‘Priodas y Llygod’ gan wneud sioe bypedau neu cyflwyniad ohoni i blant y Cyfnod Sylfaen.  Cawsom gyfle i greu lluniau yn arddull  ‘animé’ ac efelychu lluniau o goed ceirios unigryw Japan gyda phaent.  Yn ogystal, lluniwyd areithiau i geisio perswadio y gystadleuaeth i ddod i Gymru. Cynhaliwyd twrnament rygbi tag Dalgylch ar Gae Rhianfa ble cafodd pob disgybl eu gosod mewn timau y gwledydd a daeth Canada i’r brig.

Daeth Danielle, mam disgybl blwyddyn 5, i mewn i siarad am ei hanes yn byw yn Japan am nifer o flynyddoedd. 

Digwyddiadau

Clwb Urdd Club
Dyddiad: Rhagfyr 12, 2019, 3:20 pm
Diwedd: Rhagfyr 12, 2019, 4:15 pm
Diwrnod gwisgo Siwmper Nadolig // Christmas Jumper Day
Dyddiad: Rhagfyr 13, 2019, 12:00 am
Diwedd: Rhagfyr 14, 2019, 12:00 am
PANED P’NAWN // TIME FOR TEA
Dyddiad: Rhagfyr 13, 2019, 1:30 pm
Diwedd: Rhagfyr 13, 2019, 3:00 pm
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau