Mi fydd Clwb Gemau Fideo Misol Mehefin yn cynnal cystadlaethau ar 23/06 i ddathlu bod tîm peldroed Cymru ar eu ffordd i Qatar! Y dasg yw creu ar MINECRAFT i grŵp 7-11oed yn dilyn thema Yma o Hyd, a bydd sesiwn FORTNITE ar gyfer y grŵp 12-15 oed.

Cynhelir y sesiynau ar Zoom ac mae’n bosib i bob fersiwn o MINECRAFT ymuno’n yr hwyl!

Mae gofyn i bawb gofrestru ar gyfer y noson drwy anfon ebost at y Clwb neu dilyn y côd QR ar y poster erbyn 20/06.GWOBRAU I’R ENILLWYR!!