Cyslltwch â Ni

Croeso i chi gysylltu â ni trwy ddefnyddio y ffurflen sydd ar y dudalen neu trwy ddefnyddio y manylion cyswlly isod:

Rhif Ffôn: 01654 710 237
Email: ebost@YsgolPenybrynTywyn.org
Cyfeiriad: Ffordd Cadfan, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EF

Ffurflen Gyswllt

11 + 3 =

Digwyddiadau

Ysgol yn Cau // School Closes
Dyddiad: July 22, 2019, 12:00 am
Diwedd: July 23, 2019, 12:00 am
Ysgol Ail Agor // School Opens
Dyddiad: September 3, 2019, 12:00 am
Diwedd: September 4, 2019, 12:00 am
Hanner Tymor // Half Term
Dyddiad: October 28, 2019, 12:00 am
Diwedd: November 2, 2019, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau