Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro’r sefyllfa yn Wuhan yn ofalus a gweithredu ein hymateb wedi’i gynllunio, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Gweler ein datganiad diweddaraf ar ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina. 

Cwestiynau a ofynnir yn aml