Cymorth efo’r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd

Bydd eich plentyn yn eistedd profion cenedlaethol yn ystod mis Mai(rhwng Mai 3 -10). Bydd 3 prawf i ddisgyblion Blwyddyn 2 ( Darllen Cymraeg, Rhifedd Gweithdrefnol a Rhesymu) a 4 prawf i ddisgyblion Blwyddyn 3-6 (Darllen Cymraeg a Saesneg, Rhifedd Gweithdrefnol a Rhesymu).  Gallwch chi ymgyfarwyddo efo’r math o gwestiynau y bydd eich plentyn yn gorfod ateb a chefnogi eich plentyn wrth ddilyn y linc isod a gweithgareddau ar dudalen Facebook ‘GreatatMaths’.

http://learning.gov.wales/resources/collections/national-reading-and-numeracy-tests?lang=cy