Fel ysgol rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r cynnig gwych hwn, a noddir yn lleol:

Efallai eich bod wedi clywed am gyrsiau ar-lein gwych i rieni, AM DDIM (gyda chod mynediad: NWSOL trwy: www.inourplace.co.uk  ar gyfer preswylwyr yn ein hardal?

Mae Solihull Approach (GIG) wedi lansio cwrs ar-lein NEWYDD! Saesneg yn unig ar y funud!

Sut mae cael mynediad?

www.inourplace.co.uk

Beth yw’r côd?

Os nad ydych wedi ei ddefnyddio eisoes dyma gôd mynediad yr holl gyrsiau ar-lein (wedi’i ariannu ar gyfer preswylwyr Cymru): NWSOL

Os ydych chi, fel llawer o rieni, eisoes wedi defnyddio’r côd, mewngofnodwch i’ch cyfrif a bydd y cwrs yma’n barod yn eich dangosfwrdd i ddechrau pryd bynnag y byddwch chi’n barod.

Allaf ddweud wrth fy nheulu a ffrindiau?

Yn sicr! Rhannwch y newyddion gyda theuluoedd eraill yn yr ardal fel y gallant hwythau hefyd fanteisio ar y cyfle gwych yma.

Pa mor hir yw’r cwrs?

Mae 7 modiwl, gyda pob un yn cymryd tua 5 munud i’w cwblhau a byddwch yn elwa o amser i dreulio rhyngddynt.

Os ydych chi’n hoff o hyn … Efallai yr hoffech chi’r cwrs ehangach ‘Deall eich plentyn’ neu ‘Deall eich plentyn ag anghenion ychwanegol’, neu gyrsiau eraill yn y gyfres. www.inourplace.co.uk