Dathlu Diwrnod y Llyfr

Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn lwcus iawn o gael cwmni Meleri Wyn James, awdures cyfres Na Nel!, i gynnal gweithdy ysgrifennu.  Siaradodd ychydig am ei gwaith a darllen darnau gwahanol o’u llyfrau.  Aethant ymlaen i ysgrifennu stori ar y cyd gan greu cymeriadau o’r newydd.