Disgo Calan Gaeaf Gwisg Ffansi yr Urdd Dalgylch Dysynni

Neuadd yr Ysgol Uwchradd Tywyn nos Lun, Hydref 23ain am 4.00pm tan 5.30pm

Diod a bwyd ar werth.  Pris mynediad : £1.

Mae angen i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen fod â rhiant yn bresennol.

Dyddiadau Clwb yr Urdd – Adran Iau yn unig

Bydd Clwb yr Urdd yn cyfarfod ar dyddiadau canlynol yn ystod Tymor yr Hydref.

3.20yh tan 4.15yh

9-11-17
23-11-17
7-12-17
14-12-17