Disgyblion yn arwain ymgyrch codi ymwybyddiaeth amgylcheddol yn Nhywyn

Plant yn arwain ymgyrch amgylcheddol yn Nhywyn Penderfynodd plant Ysgol Penybryn yn Nhywyn i arwain ymgyrch amgylcheddol i godi ymwybyddiaeth am y broblem gwastraff cŵn yn eu cymuned. Cliciwch Yma…