Diwrnod dathlu’r Fari Lwyd

Daeth Mair Tomos Ifans atom ym mlwyddyn 3 a 4 i’n dysgu am draddodiad y Fari Lwyd. Cafodd y plant y cyfle i gymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau er mwyn paratoi ar gyfer uchafbwynt y dydd sef gorymdeithio o amgylch yr ysgol yn canu penillion i bob dosbarth. Cawsom hwyl yn creu rhubannau a phenillion doniol am y Fari.