Diwrnod T Llew Jones

Unwaith eto eleni, bu i blant yr ysgol ddathlu Diwrnod T.Llew Jones. Ond roedd hi’n ddathliad arbennig eleni, gan ei bod yn 100 mlynedd ers ei eni. Cafwyd amrywiol weithgareddau yn ystod y dydd a gwasanaeth i ddiolch am y ddawn o ysgrifennu a chyfraniad T.Llew Jones i lenyddiaeth a barddoniaeth Cymru.

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn cyflwyno hanes T.Llew Jones mewn gwasanaeth arbennig i ddathlu.