Diwrnod y Llyfr

I ddathlu Diwrnod y llyfr daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad allan o lyfr. Daeth pawb a’i hoff lyfr hefyd a chreu clawr newydd a llyfr nôd.

Enillwyr y gystadleuaeth oedd:

  • Blwyddyn 6 – Efan Ros
  • Blwyddyn 5 – Tili a Beth Pugh
  • Blwyddyn 4 – Ashleigh Roberts
  • Blwyddyn 3 – Tyler Papyrnik
  • Blwyddyn 2 – Jac Jones
  • Blwyddyn 1 – Ebony Owen
  • Dosbarth Derbyn – Julius Daines-Roberts
  • Dosbarth Meithrin – Connor Greaves