Dosbarth Derbyn – Cymeriadau Difyr

Diolch i Ganolfan Peniarth am ddod atom i lawnsio cyfres ‘Cymeriadau Difyr’. Cawsom hwyl gyda Manon Steffan Ros ac Elena D’Cruze-Reynolds yn gwrando ar storiau a lliwio lluniau o’r cymeriadau.