Dysgwch Gymraeg efo ni

Lefel Mynediad – Dechreuwyr

Dolgellau – Coleg Meirion – Dwyfor
Dechrau:
28/09/2017 09:00 – 11:00
28/09/2017 18:00 – 20:30
08/11/2017 09:00 – 11:00

Harlech – Old Library
Dechrau:
25/09/2017 14:00 – 16:00

Tywyn – Secondary School
Dechrau:
06/11/2017 18:00 – 20:00
Tywyn – Talyllyn Railway
Dechrau:
27/09/2017 09:30 – 11:30

Cyswllt:

Lowri Thomas Jones l.t.jones@bangor.ac.uk / 01341 424914