East Fundraising

Did you know that whenever you buy anything online – from your weekly shop to your annual holiday – you could collect a free donation for Ysgol Penybryn?

There are over 3,000 shops and site on board ready to make a donation, including Amazon, eBay, John Lewis, Booking.com and Sainsbury’s – and it doesn’t cost you a penny extra!

It’s really simple, all you have to do is:

1. Join.

Search for Ysgol Penybryn – Tywyn and sign up for free.

2. Shop.

Every time you shop online, go to easyfundraising first, pick the retailer you want and start shopping.

3. Raise.

After you’ve checked out, that retailer will make a donation to us for no extra cost whatsoever!

There are no catches or hidden charges and Ysgol Penybryn will be really grateful for your donations.

Thank you for your support.

Easy Fundraising

Oeddech chi’n gwybod, pryd bynnag y prynwch unrhyw beth ar-lein – o’ch siop wythnosol i’ch gwyliau blynyddol – gallech chi gasglu rhodd am ddim i Ysgol Penybryn?

Mae yna dros 3,000 o siopau a safleoedd yn barod i roi rhodd, gan gynnwys Amazon, eBay, John Lewis, Booking.com a Sainsbury’s – ac nid yw’n costio ceiniog ychwanegol i chi!

Mae’n syml iawn, popeth sydd rhaid ei wneud yw:

1. Ymuno.

Chwilio am Ysgol Penybryn – Tywyn a chofrestru am ddim.

2. Siopa.

Bob tro y byddwch chi’n siopa ar-lein, ewch i easyfundraising yn gyntaf, dewiswch y siop yr ydych ei eisiau a dechrau siopa.

3. Codi arian.

Ar ôl i chi wirio allan, bydd y siop honno’n rhoi rhodd i ni am ddim cost ychwanegol o gwbl!

Nid oes unrhyw ddaliadau na thaliadau cudd a bydd Ysgol Penybryn yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion.

Diolch am eich cefnogaeth.