Easy Fundraising

Oeddech chi’n gwybod, pryd bynnag y prynwch unrhyw beth ar-lein – o’ch siop wythnosol i’ch gwyliau blynyddol – gallech chi gasglu rhodd am ddim i Ysgol Penybryn?

Mae yna dros 3,000 o siopau a safleoedd yn barod i roi rhodd, gan gynnwys Amazon, eBay, John Lewis, Booking.com a Sainsbury’s – ac nid yw’n costio ceiniog ychwanegol i chi!

Mae’n syml iawn, popeth sydd rhaid ei wneud yw:

1. Ymuno.

Chwilio am Ysgol Penybryn – Tywyn a chofrestru am ddim.

2. Siopa.

Bob tro y byddwch chi’n siopa ar-lein, ewch i easyfundraising yn gyntaf, dewiswch y siop yr ydych ei eisiau a dechrau siopa.

3. Codi arian.

Ar ôl i chi wirio allan, bydd y siop honno’n rhoi rhodd i ni am ddim cost ychwanegol o gwbl!

Nid oes unrhyw ddaliadau na thaliadau cudd a bydd Ysgol Penybryn yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion.

Diolch am eich cefnogaeth.