Eisteddfod Ysgol Penybryn Tywyn 2017

Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi yn neuadd yr ysgol. Bu cystadlu brwd drwy gydol y prynhawn.  Enillydd y gadair oedd Ruby Parsons, Blwyddyn 6 a ysgrifennodd bortread o’i chwaer, Cleo.  Daeth Alison Beard yn ail a Tili Pugh yn drydydd.  Llongyfarchiadau i chi gyd.