Eisteddfod Ysgol

Cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Flynyddol yr ysgol ar ddydd Iau, Mawrth 3ydd gyda Mr. a Mrs.Pierce, a Mrs. Sian Jarman yn beirniadu y cystadlaethau.  Bu cystadlu brwd drwy’r prynhawn ac uchafbwynt y dydd oedd Heidi Owen, Blwyddyn 6 yn ennill y gadair am ei phortread o’i ffrind, Leila.