Ffair Lyfrau Ysgol Penybryn

Cynhelir Ffair Lyfrau yn yr ysgol ar y dyddiadau isod.  Bydd cyfle i chi ddod gyda’ch plentyn i ddewis llyfr.  Bydd yr ysgol yn derbyn 60% o’r gwerthiant mewn llyfrau.

Dydd Mawrth  24 Hydref – 3.30 pm – 5.30 pm
Dydd Mercher 25 Hydref – 3.30 pm – 5.30 pm
Dydd Iau  26 Hydref – 8.30 am – 9.15 am & 3.30 pm – 5.30 pm

Dewch i gefnogi eich plentyn a’r ysgol i allu adnewyddu ein  llyfrau darllen