Ffair wybodaeth ADYaCh

Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd. 

Cyfle i gyfarfod y Tîm a’r asiantaethau ADY yng Ngwynedd a Môn.

14:30 – 18:30:
Ysgol Eifionydd 14/11/17
Ysgol Bro Idris (uwchradd/secondary) 15/11/17
Ysgol Syr Hugh 16/11/17
Ysgol Gyfun Llangefni 21/11/17