Plant blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio a dysgu am ddiogelwch y ffordd.

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio ar nos Iau, Gorffennaf 11eg yn neuadd yr ysgol. Cafwyd gwledd o fwyd, disgo a llawer o hwyl yn edrych ar hen luniau. Pob hwyl yn Ysgol Uwchradd Tywyn.