• Warren Doyle, Blwyddyn 3, Gwobr disgybl sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf.
  • Ruby-Lyn Pierce, Blwyddyn 2, Gwobr i’r disgybl mwyaf gweithgar.
  • Kayla-May Matthews, Dosbarth Derbyn, Gwobr Parablu yn y Gymraeg.
  • Maia Bowman, Blwyddyn 6, Gwobr Chwaraeon.
  • Ffion Evans, Blwyddyn 6, Gwobr esiampl i bawb, trwy ddangos ymroddiad, cyfeillgarwch tuag at eraill a chwrteisi ardderchog.