Hyfforddiant Beicio

Cafodd llawer o ddisgyblion Blwyddyn 6 hyfforddiant beicio. Dyma nhw gyda’u tystysgrifau.

Maent i gyd rwan yn gymwys i yrru beic ar y ffordd fawr ac wedi dysgu llawer am ddiogelwch y ffordd.