Roedd Jeremy Murfin a  Mark Dancer  yn dechrau ar eu taith gerdded noddedig bore dydd Gwener, Medi 23ain o Neuadd Ysgol Penybryn.  Byddant yn cerdded y daith y byddai Sant Cadfan wedi ei cherdded o Dywyn i Ynys Enlli. Aeth disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gyda nhw i ddechrau y daith, yn ogystal a’i wraig Lucy, a’i ferched Emily a Zoe, sy’n ddisgyblion yn yr ysgol. Pob hwyl iddynt dros y penwythnos.  Maent yn codi arian ar gyfer elusen Jeans for Genes a Chymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Penybryn.