Llongyfarchiadau i Dim Athletau’r Ysgol

Llongyfarchiadau i dim athletau’r ysgol a fu’n cystadlu mewn dwy gystadleuaeth yn ddiweddar.  Yn Nolgellau daeth y tim yn ail gan ennill lle yn y rownd derfynol ym Mhorthmadog. Da iawn chi.