Llwyddiant Pel-Droed

Da iawn Evie Holt (Bl 4) ar dy lwyddiant yn chwarae pel-droed i dim merched canolbarth Cymru.

Yn ddiweddar mi fuodd yn cystadlu mewn twrnament yng Nghaerdydd.  Sgoriodd dwy gol, da iawn ti Evie – gobeithio y bydd llwyddiant eto i ti yn y dyfodol.