Mynediad i Ysgol Gynradd – Medi 2018

Atgoffir rhieni sydd â phlant unai yn 3 oed cyn 1af Medi, 2018 ac yn dymuno mynediad rhan amser i ysgol neu sy’n 4 oed cyn 1af Medi, 2018 ac yn dymuno mynediad llawn amser i ysgol, i wneud cais am le i’w plant cyn gynted ag y bo modd a chyn 1af Chwefror, 2018.

Gall rieni wneud cais ar-lein neu drwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael gan yr ysgol.

www.gwynedd.llyw.cymru/mynediadysgolion