Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17

Llongyfarchiadau i dÎm gymnasteg yr ysgol ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Eryri 30/11/17.

Amar, Tomas, Aaron, Dafydd, Arthur, Rebecca, Kacey, Maisie, Millie, Gabriella

Aeth  y tim i Gaernarfon ar ddiwrnod olaf fis Tachwedd i gystadlu yng Nghystadleuaeth Eryri.  Roedd y safon yn aruthrol o uchel yno eleni gyda dros  230 o blant yn cystadlu.  Llwyddodd pob un i berfformio eu gwaith yn wych a chael pwyntiau ardderchog  i’r tim.

Daeth tim y merched a’r wobr gyntaf yn ol i’r ysgol a thim y bechgyn yr ail wobr. Da iawn chi i gyd.

Fel unigolion cafodd Dafydd y fedal aur  am ddod yn gyntaf yn grwp y bechgyn nofis yn ogystal a’r wobr am y pwyntiau uchaf yn y gystadleuaeth i fechgyn.

Cafodd Gabby y fedal efydd am ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth merched nofis.

Gwaith caled yn yr ymarferion sy’n dod ar llwyddiant yma i’r timau. Diolch i bob un am eu gwaith caled, Mrs Williams, Tracey, Rachael a Jamie am eu cymorth ac i’r rhieni am eu cefnogaeth.