Newyddion Chwaraeon

Llongyfarchiadau i dim Gymnasteg yr ysgol!

Tim buddugol yn y gala nofio eleni oedd Y Dreigiau Coch!